Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları

10 Mayıs 2019

Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden alınan yazıda;  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesi 7 nci fıkrası gereğince İdari para cezalarının, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 5.58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
 

15.01.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler