TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE

10 Mayıs 2019

TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaf olduğu, ancak Atık Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre tehlikeli atıkların depolanmasına devam edilmesi gerektiği, ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni almaları gerektiği ve alınacak olan geçici depolama izninin süresiz olarak verildiği, geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izninin yenilenmesi gerektiği, atık miktarına bakılmaksızın geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilerin Endüstriyel Atık Yönetim Planı içerisinde belirtilmesi gerektiği, tehlikesiz atık geçici depolama alanları için izin alınmasına gerek görülmediği, tehlikeli atıkların geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanacağı, tehlikesiz atıkların ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanacağı, belirtilen sürelerin dolmadan atıkların lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yazısında, Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında formatı verilen (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423) tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ilişkin bilgilerini içeren Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının, plan formatında da belirtildiği üzere bir önceki yılın fiili verileri, bulunduğu yıl ve bir sonraki yılı içerecek şekilde üç yıllık olarak hazırlanması ve İl Müdürlüğü onayına sunulması gerektiği, bununla birlikte tesise Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılırken tesislerin kapasite raporlarının dikkate alınması, kapasite raporunda tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazandığı ve/veya bertaraf ettiği tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer alıyorsa bu miktar dikkate alınarak maliyet hesaplaması yapılması ve ilgili tabloda yer alan sigorta teminatına göre sigortanın yaptırılması, kapasite raporunun bulunmaması veya kapasite raporunda atık miktarına ilişkin bilginin yer almaması halinde ise tesisin bir önceki takvim yılı içerisinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarı dikkate alınarak maliyet hesaplaması yapılması ve ilgili tabloda yer alan sigorta teminatına göre sigortanın yaptırılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticilerinin yukarıda belirtilen geçici depolama alanları izinleri ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hususunu;

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
            

Nihat MOLU
Genel Sekreter

 

28.04.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler