BEKRA BİLDİRİM SİSTEMİ

10 Mayıs 2019

BEKRA BİLDİRİM SİSTEMİ

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik" gereği bildirimler, eski Seveso Bildirim Sisteminin yerini alan BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden yapıldığı, 15 Ocak 2016’da devreye giren yeni sisteme ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sayfası üzerinde https://goo.gl/vhJZGj linkinde ilan edilmiştir.

Kuruluşların Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığını ve seviyesini belirlemek için Yönetmelik Ek-1 Bölüm 2 Not 4'de verilen toplama kuralını uygulaması gerekmektedir. Toplama kuralına ilişkin detay açıklama ve örnek hesaplama yine Bakanlığın internet sayfası üzerinde http://goo.gl/5lSklq linkinde yayınlandığı, BEKRA Bildirim Sistemine bildirimde bulunulması için öncelikle, kuruluş işletmecisinin, kuruluş sınırları içerisinde adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2'sindeki sınır değerlere eşit veya üzerinde tehlikeli madde bulundurması ya da eşik değerlerin altında olsa bile birden fazla tehlikeli madde bulundurdukları durumda, Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 2 Not 4'ünde tanımlanan toplama kuralını uygulayarak kategorilerini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmekte ve uygulanan toplama kuralı sonucu alt seviyeli veya üst seviyeli olarak sınıflandırılan kuruluşların, BEKRA Bildirim Sistemine giriş yaparak, bulundurdukları tehlikeli maddeleri ve kategorilerini beyan etmeleri gerektiği, kuruluşunda bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi yada miktarı nedeni ile toplama kuralı sonucu "Kapsam Dışı" olarak sınıflandırılan kuruluşların BEKRA Bildirim sistemine giriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda adı geçen yönetmeliğe ilişkin yapılan iş ve işlemlerde yukarıda açıklanan hususların göz önüne alınmasının önem arz ettiği, ayrıca, işletmecinin yükümlülüğünde olan doğru beyan ve toplama kuralının işletilmesine ilişkin gerekli belgeler ve hesaplamalar, denetimler esnasında çevre denetim görevlileri tarafından talep edilmeli ve beyanların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
            

Nihat MOLU
Genel Sekreter

 

04.05.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler