AB PESTİSİT MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ

10 Mayıs 2019

AB PESTİSİT MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi'nin 66. Olağan Toplantısı'nın 30 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıda AB yetkilileri tarafından DTÖ Sekretaryasına yapılan bildirim çerçevesinde Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi (EFSA) resmi internet sitesinde inceleme süreci halihazırda planlanmış olan aktif madde listelerinin yayımlandığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir. Söz konusu aktif madde listelerinin birincisinin “geçici süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde inceleme sürecine tabi liste olduğu ifade edilmektedir. İkincisinin ise “gelecekteki süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre daha sonra değerlendirilecek olup, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlanacağı belirtilmektedir. Bakanlık, söz konusu tablolarda yer alan üçüncü sütunda her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkenin yer aldığını ve söz konusu ülkelerin ulusal temas noktalarının listesinin EFSA resmi internet sitesinde yayımlandığını hatırlatmaktadır.

Bahsi geçen inceleme sürecine tabi aktif madde listeleri EFSA resmi internet sitesinde Ek B.2 ve Ek B.3 olarak yayımlanmakta olup, ilgili listeler Ek-1’de yer almaktadır. Ayrıca, her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkelerin ulusal temas noktalarının bulunduğu liste Ek-2’de iletildiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Nihat MOLU
Genel Sekreter

 

27.07.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler