KAYSERİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

10 Mayıs 2019

KAYSERİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın tesislerinde tehlikeli veya tehlikesiz atık oluşan ancak Bakanlık Firma Bilgi Sistemine kayıt olmamış olan işletmelerin tespit edilmesinin ve kayıt altına alınmasının istediği belirtilmektedir.

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde atık üreticisi ve atık sahipleri için (g) "Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle" ve (h) bendinde; "UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla," Hükmü yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda; faaliyetlerinden dolayı atık oluşturan firmaların, oluşan atıklarını (tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, bitkisel atık yağ, atık pil ve akü vs.) söz konusu Bakanlıktan lisans almış tesislere teslim etmeleri ve teslim edebilmeleri için öncelikle http://online.cevre.gov.tr adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları gerektiği, Yönetmelik hükümlerine uymayan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

24.08.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler