EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN DUYURU

10 Mayıs 2019

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden alınan yazıda; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün yazısı gereğince özetle; 

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, ithali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzük'ün 63'üncü maddesinde " ...Taşıma sırasında bir tehlike olasılığı varsa, zabıta makamlarınca, istem üzerine veya resen gerekli güvenlik önlemleri alınır.” hükmü yer aldığı,

Daha önce ki Genelgelerinde sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde depoları, üretim tesislerinin özel güvenlik izni alınmak suretiyle yeterli sayıda silahlı özel güvenlik görevlisi ile korunması ve patlayıcı madde nakillerinin silahlı özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde yapılmasının istendiği hatırlatılarak,

Bu Genelgenin iptal edildiği; bundan böyle sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin üreticiden depo, depodan tüketiciye kadar nakillerinde sorumluluk bölgesi esasına göre genel kolluk kuvveti görevlendirileceği hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

03.09.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler