ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SEKTÖRÜNDE KOBİVER PROJESİ

10 Mayıs 2019

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SEKTÖRÜNDE KOBİVER PROJESİ

Sayın Üyemiz,


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ nden gelen yazıda; "KOBİ'lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi - KOBİVER"in Kayseri'de Elektrikli Teçhizat İmalatı Sektöründe yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bahsi geçen projenin 3. Aşaması kapsamında seçilmiş işletmelerde "Verimlilik sorunlarının giderilmesinde kullanılabilecek verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımların uygulanarak sonuçlarının değerlendirilmesi" faaliyeti yürütülmektedir. Bu çerçevede proje yürütücüsü danışman firma tarafından Kayseri'de Kayseri OSB öncelikli olmak üzere Elektrikli Teçhizat İmalatı Sektöründe yer alan Orta Ölçekli İşletmelerden gönüllülük ilkesine göre seçilecek 5 (beş) işletmede belirlenmiş ve öncelikli bir sorunun çözümlenmesine yönelik olarak danışmanlık çalışması yürütülecektir. Ayrıca Bakanlıkça geliştirilmekte olan Verimlilik Kıyaslama Sistemi ile işletme karnesi oluşturulacaktır. İşletme içinde konu uzmanları tarafından yürütülecek olan bu danışmanlık çalışması, bir pilot uygulama olacağından projede gönüllü olarak yer alacak işletmeler için tamamen ücretsiz olarak yürütülecektir. Danışmanlık uygulaması yapılacak işletme sayısı 5 adet ile sınırlı olduğundan, işletme seçimi başvuru sırası ile yapılacaktır.

İşletmelerden bu kapsamda iki konuda işbirliği ve katkı beklenmektedir.
1. İşletmelerin faaliyetlerinin ve danışmanlık konu önceliklerinin bilinmesi için bilgi formunun doldurularak aşağıda isimleri yer alan proje görevlilerine eş zamanlı olarak e-Posta ile gönderilmesi,

2. Verimlilik sorunlarının giderilmesi pilot uygulaması işletmenin mühendisleri /elemanları ile birlikte öğretme amaçlı uygulamalar biçiminde yapılacağı için yeterli sayıda personelin proje uygulaması içinde yer almasının sağlanması,

Çalışmada yer almak isteyen gönüllü firmaların bilgi formunu Odamızdan temin edebilecekleri hususunu,

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,


Proje Görevlileri:
I-Dr. Yaşar Bülbül: yasarbulbul@gmail.com
2-Dr.Yücel Özkara: yücel.ozkara@sanayi.gov.tr

06.09.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler