Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ nin 02.12.2016 tarih ve 2464/700 sayılı Genelgesi

10 Mayıs 2019

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ nin 02.12.2016 tarih ve 2464/700 sayılı Genelgesi

Sayın Üyemiz,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ nden Odamıza iletilen yazıda; şehrimizde el ilanları, katalog, broşür gibi reklam araçlarının dağıtımı ile ilgili 02.12.2016 tarih ve 2464/700 sayılı genelge yayınlandığı belirtilmektedir. Genelge metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ nin 02.12.2016 tarih ve 2464/700 sayılı Genelgesi:

El ilanı, broşür, katalog. duvar ve cep takvimleri , biblolar vs. gibi reklam tanıtım kağıtları 2464 sayılı kanun 12-16.maddesi gereğince ilan reklam vergisine tabidir.

Yukarıda bahsi geçen reklam ürünleri için bakanlar kurulunun 2014-5896 sayılı kararı ile Belediyemizin de içinde bulunduğu 1.grup için beher adetinden 0,12 TL ilan reklam vergisi alınacaktır.
Belediye vergilerinin uygulanması hükümleri 2464 sayılı kanunun 98. maddesi gereği 213 sayılı vergi usul kanununa tabidir.

5216 sayılı kanun 7-g Maddesi gereğince şehrimizin mücavir alanları içerisinde bulunan meydan, cadde, bulvar ve anayollar üzerindeki her türlü reklam araçlarına izin verilmesi ve vergisi Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında bulunmaktadır.

Son zamanlarda mükelleflerce Belediyemizden izin almadan el ilanları dağıttıkları gözlenmektedir. Bu durum çevre kirliliği ve vergi kaybına sebep verdiği gibi izinli-izinsiz arasında aynı iş kolunda ürünlerinin tanıtımında haksız rekabete neden olmaktadır.

01.01.2017 tarihinden itibaren bu tür reklamlar için Belediyemizden izin alacaklara 2464 sayılı kanunun 16.maddesi gereği "ilan ve reklam vergisinin ödendiğinin belgelenmesi yönünden ilgi belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler" hükmü gereğince "Kare Kod Kaşeleme" uygulaması yapılacaktır. Üzerinde "Kare Kod Kaşeleme" bulunmayanlara ise 213 sayılı vergi usul kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 1608 sayılı umuru belediyeye müteallik ahkamı cezai kanunu, 5393 sayılı kanunun 13.maddesi gereğince yasal işlem
yapılacaktır.

Mükelleflerimizin zor duruma düşmemesi için yukarda bahsi geçen reklam ürünleri için Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığı içerisinde bulunan Gelir Şube Müdürlüğü İlan Reklam Servisinde "Kare Kod Kaşeleme" işlemlerinin yapılması konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.


 

 

13.12.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler