AİDAT BORÇLARI HAKKINDA

10 Mayıs 2019

AİDAT BORÇLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

18.05.2017 tarih ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödenmemiş yıllık ve munzam aidat borçları yer almaktadır. Bu Çerçevede;

1-) Anılan madde 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 1/7/2016 ve 31/3/2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

2-) Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31/7/2017 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.

3-) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

4-) Başvuru üzerine, odamız tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31/8/2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık ödemeler halinde tahsil edilecektir.(Vade son ödeme tarihleri 30/9/2017-31/10/2017-30/11/2017-31/12/2017-31/1/2018)

5-) Taksitlerden herhangi birini öngörülen son ödeme tarihinde ödemeyen firmaların yapılandırması iptal edilerek ödedikleri tutar borçlarından düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden borç eski haline dönüştürülerek 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

6-) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 4 üncü maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da taksitlendirilebilir.

7-) Aidat borçları nedeniyle icra işlemi başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerimizin icra işlemi durdurulacaktır. Bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme işleminden yararlanmak isteyen üyelerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Saygılarımla,

 

01.06.2017

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler