SAHA YÖNETİM VE İŞLETME SERTİFİKASI HK

10 Mayıs 2019

SAHA YÖNETİM VE İŞLETME SERTİFİKASI HK.

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına istinaden maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertaraf ile ilgili iş ve işlemlerin söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik “ hükümleri doğrultusunda söz konusu Bakanlık tarafından düzenlenen “Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi’ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmektedir. Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimlerin yine söz konusu Bakanlık tarafından “Maden Atıkları Yönetmeliği” kapsamında ayrıca düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

15.08.2017

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler