6331 SAYILI İSG KANUNU' NUN 14.MADDESİ HAKKINDA

10 Mayıs 2019

6331 SAYILI İSG KANUNU' NUN 14.MADDESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14 üncü maddesinde;

- işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,
- sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan Kanunun 26 ıncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı hususunu belirtmektedir.

Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı,söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülenmesinin sağlandığı belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

02.12.2017

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler