TMFB ALINMASI TMGD BULUNDURULMASI HK.

10 Mayıs 2019

TMFB ALINMASI TMGD BULUNDURULMASI HK.

 

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 655 sayılı sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenerek ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereğince; Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası; "Bu Yönetmelik ve ADR'ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir." hükmü ve Yönergenin 5.maddesi; "tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ile ADR “sınıf 1 (patlayıcı maddeler ve nesneler), sınıf 6 (zehirli maddeler) ve sınıf 7 (radyoaktif malzemeler) kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır” denilmekte, aynı Yönergenin 9. maddesinin a) bendi “Yönetmeliğin 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla, b) bendi “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK'dan hizmet almakla yükümlüdürler.” Hükmünü amirdir.

Kapsam dahilinde bulunan üyelerimizin, ilgili mevzuatlar dahilinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi(TMFB) alması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’ndan(TMGD) hizmet alması gerekmekte olup bu çerçevede Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde yapılacak denetimlerde bu hususların inceleneceğini,

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Ek: TMFB almak için Başvuru Dilekçesi ve istenen gerekli belgeler için tıklayınız..

 

14.02.2018

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler