İŞLETME KAYIT BELGESİ

10 Mayıs 2019

İŞLETME KAYIT BELGESİ

 

Sayın Üyemiz,

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İl Müdürlüğü tarafından 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı yasaya uygun olarak gıda  kontrol denetimleri yapılmaktadır. Söz konusu kanuna dayanılarak Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 4.maddesi 2-f bendinde belirtildiği üzere “kar amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili bir faaliyeti yürüten” işyerlerinin kayıt ve onay işlemlerini yaptırması gerekliliği belirtilmektedir.

Bundan dolayı her türlü sanayi ve ticaret alanında üretim ve faaliyet gösteren işletmeler, kendi çalışan personelinin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bünyelerinde kurulu olan yemekhaneleri için İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurarak İşletme Kayıt Belgelerini almak zorundadırlar.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’n denetim ekiplerince yapılan denetimlerde işletmelerin faaliyette bulunan yemekhaneleri için alması zorunlu olan İşletme Kayıt Belgesinin eksikliğinin tespitinde işletmelere yedi (7) günlük yasal süre verilmektedir. Süre sonunda kayıt işlemlerini yerine getirmeyen işletmelere 5996 sayılı yasa gereği yasal işlem uygulanmaktadır. İşletme Kayıt Belgesi işlemlerinin yaptırılması gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

23.02.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler