SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ

10 Mayıs 2019

SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 07.05.2018 tarih ve 20424630-299E.1588 sayılı yazısıyla, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ve 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini, Sanayi İşbirliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yurtiçindeki imkan ve kabiliyetlerimizin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme politikalarına katkı sağlaması hedeflendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, kamu idareleri tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esas alınarak hazırlanan "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi" ekte sunulmuş olduğu, Yönetmelik ve Rehber ile ilgili tüm hususlarda Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ek: Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi için tıklayınız.

 

16.05.2018

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler