TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI

10 Mayıs 2019

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “ilan Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükmüne yer verildiği belirtilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ise 5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendi kapsamında Birlik tarafından Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetiminde çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilk nüshasının Birlik tarafından yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden günümüze kadar geçen 61 yıllık yayın hayatı içerisinde, 16 binin üzerinde sayının yayınlandığı, bu sayıların 5 milyon sayfadan oluştuğu ve 15.5 milyon ilan ihtiva ettiği belirtilmektedir.

Ülkemizin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm nüshalarının dijital ortama aktarıldığı,bu suretle,Gazetenin ilk basımından günümüze kadar yayımlanan tüm nüshalarının http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet sitesinden 01.08.2018 tarihinden itibaren erişime açıldığı bildirilmiştir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile MERSİS entegrasyonunu sağlayarak ilanların elektronik ortamda Birliğe intikalini hedefleyen, bu suretle, ilan yayın sürecini kısaltacak, kırtasiye ve postalama giderlerini ve olası hataları ortadan kaldıracak olan dijital dönüşüm projesi çalışmalarına başlandığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

07.08.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler