TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

10 Mayıs 2019

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda ve Müdürlüğün denetim elemanlarınca yapılan denetimlerde, bir kısım satıcının satışa sunduğu mamuller üzerinde etiket bulunmadığı gözlemlenrniş ve bu gibi firmalara idari işlem tesis edilmiştir.

Bilindiği üzere, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde "Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dahil fiyatını" hükmü ve (h) bendinde "Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin fiyatını, alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur." hükmü ve "Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da "Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir." hükmü yer almaktadır.

Firma tarafından satışa sunulmadan önce paketlenmeyen ve tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek açık halde satılan ürünlerin kutu ve ambalaj darası alınmadan fiyatlandırılması durumunda ürünün etiketinde yer alan birim fiyatından daha yüksek bir fiyat ile tüketicilere satışa sunulmuş olacağından hareketle ve bu durumun anılan yönetmeliğin "Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı" başlıklı 9 uncu maddesine aykırılık teşkil edeceğinden idari işlem tesis edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu itibarla yapılacak denetimlerde Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edilmesi gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

08.08.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler