TOBB YET-MER Tanıtım ve Bilgilendirme Hakkında

10 Mayıs 2019

TOBB YET-MER Tanıtım ve Bilgilendirme Hakkında

Sayın Üyemiz,                                                                                                          

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda üretim ihracat ve ulusal istihdam alanlarında ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olan KOBİ’lerin bugün yaşadıkları sorunlardan bir tanesi nitelikli yönetici ve danışman eksikliği, Küresel rekabet ortamında KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve verimliliği arttırmak için işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerde yetişmiş yönetici ve danışman istihdamının önemli bir faktör olduğu ifade edilmektedir.

Ancak günümüzde KOBİ’lerimiz,işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerilere sahip yönetici ve danışmanlara erişimde sorunlar yaşadığı,KOBİ’lerimizin doğru insan kaynağına erişmemesi zaman ve para kaybına neden olduğu,hatta işinin ehli olmayan kişiler iş süreçlerinde mağduriyetlere sebep olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda KOBİ’lerimizin yönetici ve danışmanlık mesleklerinin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmeleri ve nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’ni kurarak KOBİ’lerimizin hizmetine sunulmuştur.

TOBB YET-MER ile birlikte halihazırda KOBİ danışmanı veya proje yöneticisi olarak çalışan veya bu alanlarda kariyer yapmayı planlayan kişilere sınav yaparak belgelendirmeyi ve böylelikle KOBİ’lerimizin nitelikli işgücüne erişimini arttırmayı hedeflemektedir.

Ulusal mesleki yeterlilik sistemi içerisinde, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen TOBB YET-MER’de

- Proje Yöneticisi (Seviye 5)
- Proje Yöneticisi (Seviye 6)
- KOBİ Danışmanı (Seviye 6)
-
mesleki yeterlilikleri kapsamında sınav ve belgelendirme hizmeti verileceği, üç alanda gerçekleştirilecek sınavlar hakkında başvuru koşullarını da içeren bilgi notlarının ekte belirtildiği hususunu,
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
      

Ek)KOBİ Danışmanlığı ve  Proje Yöneticiliği bilgilendirme notu   
 

19.09.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler