ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYET DUYURUSU

10 Mayıs 2019

ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYET DUYURUSU

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;  Milli Savunma Bakanlığı’nın 27.09.2018 tarih ve 26588592-0100-440712-18/Ver.Değ.ve Risk Anlz.Ş. sayılı yazısı ile, Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği 17 Temmuz 2017 Tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askerî Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır.

MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.

31.12.2019 tarihinden sonra Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerektiği hususunu,


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

02.11.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler