YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

10 Mayıs 2019

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak ilke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin l2/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.

(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir."

Yukarıda değinilen mevzuat değişikliği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

20.11.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler