YERLİ MALI BELGESİ HAKKINDA

10 Mayıs 2019

YERLİ MALI BELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Yerli Malı Belgesi uygulamasına 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği çerçevesinde başlanmış, 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2104/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile 1 Temmuz 2017 den itibaren oda/borsalarımızca düzenlenen Yerli Malı Belgelerinde TOBB kontrolü başlamıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 28.11.2018 tarih ve 17875 sayılı yazıda belirtildiği üzere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren belge başına 100 TL yerli malı belgesi ücretinin TOBB banka hesaplarından birine (https://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.phpadresinde belirtilen hesaplara) yatırılması gerekmektedir.

Odamıza Yerli Malı Belgesi için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapacağınız müracaatlarda önceki belgelere ilaveten TOBB banka hesaplarına yatırılan ücretin dekontunun da eklenmesi gerektiği hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

06.12.2018

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler