TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298’nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 30/1112018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
 • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,
 • Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,
 • Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
 • Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,
 • Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
 • Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,
 • Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
 • Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,


kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarına ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/20 18/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başladığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

11.01.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler