PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 29/11/2013 tarih ve 7153 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na eklenen Ek Madde 13 hükmü gereği “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir”.

Anılan düzenlemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren Usul ve Esaslar içeriğinde; satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirme, satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödenmesi, plastik poşetlerin barkodlanması ve sair hükümler yer almakta olup https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetue20181227-20181227091110.pdf link adresi üzerinden ilgili düzenlemenin bütününe erişilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

14.01.2019

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız