YERLİ AKSAM DESTEKLERİ VE YERLİ MALI BELGESİ UYGULAMASI

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) 24/6/2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ile ilgili olarak tüm aksamlar bazında 1/11/2018 tarihinden itibaren Yerli İmalat Durum Belgesi yerine Yerli Malı Belgesi (YMB) istenmektedir.

Enerji makine ekipmanları alanında dışa bağımlılığı azaltarak cari açığımızı düşürme, elektrik üretim maliyetleri ile sera gazı salımını azaltma ve teknoloji transferinin sağlanması amacı ile sektörde önemli gelişmeler sağlanmış olup; yerli katkı oranlarını arttırma çalışmaları devam etmektedir.

Yönetmelik ile sağlanan destekler sonucunda rüzgâr türbin kulesi, rüzgâr türbin kanadı, rüzgâr türbin kulesi bağlantı elemanları, buhar kazanı ve jeneratör gibi önemli parçalar sanayicilerimiz tarafından yerli olarak üretilmekte olup; diğer aksamların da yerli üretilmesine ilişkin destek ve denetimleri Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Bu denetimlerde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yerli aksam imalat yerinde ve elektrik üretim tesisinde kontrol edilen, gelişen teknolojiye ve edinilen tecrübelere göre gerektiğinde güncellenebilen alt kırılımlara ilişkin detayların Ek'te olduğu hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

04.02.2019

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler