İNCESU OSB

 

KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENEL DURUM :

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesinin, yer seçimi çalışmalarına 1994 yılı Temmuz ayında başlanmış ve Kayseri 2. Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuştur. Sonradan adı Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Kayseri Sanayi Odası, İncesu Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kayseri Sanayiciler Derneğinin iştirakiyle resmen 02 Ocak 1996 tarihinde kurulmuş ve kuruluş sözleşmesi imzalanarak Müteşebbis Teşekkül teşkil edilmiştir.

Kayseri - İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan A.Ş. çevresinde) 36 km. de 610 Ha. lık mevcut alan ve 130 Ha.lık ilave alan olmak üzere 740 hektarlık üzerinde ve İncesu Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Kamulaştırması tamamlanmış ve kamulaştırma bedelleri ilgililere ödenmiştir.

15 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan OSB Kanunu gereğince İncesu OSB 11.04.2001 tarihinde, 4562 sayılı OSB Kanununa göre kuruluşu yenilenmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 124 sicil numarası ile tescil edilerek özel tüzel kişilik kazanmıştır.


KONUMU : İncesu OSB Kayseri – Niğde Devlet Karayolu üzerinde 37. Km'de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre boyunca hem sınırdır. Demiryolu istasyonu yapımı için projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonu itibariyle DDY Genel Müdürlüğünce başlatılmış durumdadır.


ARSA DURUMU : 02 Nisan1998 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İncesu OSB İmar Planı toplam 390 Ha. lık sanayi parsel alanı üzerinde, 5000 m2 ile 279.000 m2 arasında değişen 6 tip 157 adet parsel teşekkül etmiştir. Mevcut durumda 155 sanayi parselinden 146 adedi katılımcılara tahsis edilmiş durumdadır. 5 adet boş parsel mevcut olup 4 adet parsel tahsis harici bırakılmıştır. 

Geri kalan 210 Ha. alan, idari bina ve sosyal tesisler, yeşil alan, yollar ve oto parklar, sağlık koruma bandı ve arıtma tesisleri olarak planlanmıştır.

İncesu OSB, özel ve ihtisas OSB olmadığı için herhangi bir sektörde tesis kurmak isteyen girişimciye tesis kurma şartlarını yerine getirmesi kaydıyla arsa tahsisi yapılmaktadır.

2013 yılı 1 Ocak itibariyle toplam 462.000 m2 ve 5 ayrı boş parsel mevcuttur. Peşin ödemede 20 TL/m2 ve vadeli ödemede 23 TL/m2 olup, %10 peşin kalanı 36 eşit taksit şeklindedir.


Güncel boş parsel bilgilerini ve tahsis bedellerini öğrenmek için +90 352 698 65 90 numaralı telefonu arayabilirsiniz.


PROJE DURUMU : Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon Yağmur Suyu, AG, OG, Elektrik enerji) 23 Ağustos 1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.


ALTYAPI DURUMU :

1. YOL : 19.7 km'lik İmar yollarının (15,20,30 m genişlikte) alt temel inşaatı tamamlanmıştır.

Bölge giriş yolu (1,4 km çift yönlü) ve 2.cadde imar yolu (1,4 km tek yönlü) kilitli beton parke kaplamaları ve kaldırımları yapılarak hizmete sunulmuştur.

2. ELEKTRİK : AG-OG elektrik şebeke tesis inşaatı bitirilmiş olup her parselde elektrik mevcuttur. 2012 yılı toplam elektrik tüketimimiz 5 milyon kwh'a ulaşmıştır.

3. DOĞALGAZ : Doğalgaz iletim hattı bölgemiz içerisine kadar 8” çelik boru ile getirilmiş, bölge içi dağıtım hattı çelik ve PE hatla yapılmış parsel bağlantılarının %60'ı ve toplam altyapının %90'ı tamamlanmıştır. 2012 yılında toplam 3 milyon m3 doğalgaz tüketimine ulaşılmıştır.

4. SU : 2 adet sondaj su kuyusu açtırılmıştır. Toplamda bu iki kuyudan 50 lt/sn debi elde edilmektedir. Buradan terfi hattı ile depoya su basılmaktadır.

5000 m3'lük su depomuzdan şebekemize ortalama 10 atü basınçla su verilmektedir. Her parselin önünde PE borularda su hattı mevcuttur.

5. ÇEVRE : Bölge sahamıza batı cephesindeki dağ eteğinden gelecek yağmur suyu taşkınını koruyacak 3,5 km'lik açık beton kanal yaptırılmış, ayrıca bölge etrafı beton direkli tel çit ile korumaya alınmıştır.

Bölge içerisine ve sağlık koruma bandına toplam 26.000 adet yeni fidan dikilmiş ve otomatik sulama tesissatı yaptırılmıştır.

Hizmet binamızda Eylül 2006 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bakanlık onaylı yağmur suyu ve kanalizasyon projelerimiz hazırdır. Yakın zamanda inşaata başlanması planlanmaktadır.

Arıtma tesisi için ihtiyaç ve kapasite henüz belli olmadığı için şu aşamada etüt ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.


YAPILAŞMA DURUMU : Ocak 2013 itibariyle 8 firma Yapı Kullanım İzni almış olup bunların 6 tanesinde fiili üretim devam etmektedir. Bu firmalarda toplam 300 kişi istihdam edilmektedir.

İnşaatı devam eden 4 firmaya ilaveten toplam 25 ayrı parsel için yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Ağırlıklı sektör olarak ısı yalıtım sektörü ön plandadır.


Müteşebbis Teşekkül Heyeti

İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti Kayseri Valisi başkanlığında, OSB'nin ortağı olan 4 farkı kuruluştan katılan toplam 14 temsilciden oluşmaktadır.Bu kuruluşlar; Sanayi Odası, İl Özel İdaresi, Kayseri Sanayiciler Derneği ve İncesu Belediyesidir.
Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Kurum

Süleyman KAMÇI Başkan Kayseri Valisi
Memici KIZILKAYA Başkan V. Kayseri Sanayiciler Derneği
Zekeriya GÜNEY Üye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Ali Ramazan ESEN Üye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Metin DURSUN Üye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Ali BAKTIR Üye Kayseri Sanayi Odası
Ali OĞUZÖNDER Üye Kayseri Sanayi Odası
Abidin ÖZKAYA Üye Kayseri Sanayi Odası
Ahmet GÜMÜŞCÜ Üye Kayseri Sanayi Odası
Zekeriya KARAYOL
Üye İncesu Belediyesi
Ali ESKİCİ Üye İncesu Belediyesi
Mustafa KIZILIŞIK Üye İncesu Belediyesi
Süleyman KATARTAŞ Üye Kayseri Sanayiciler Derneği
Yılmaz BÜYÜKNALBANT Üye Kayseri Sanayiciler Derneği
Abbas SORKULU Üye Kayseri Sanayiciler Derneği

Yönetim Kurulu
Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Kurum
Ali BAKTIR Başkan Kayseri Sanayi Odası
Zekeriya KARAYOL Başkan V. İncesu Belediye Başkanı
Ali OĞUZÖNDER Üye Kayseri Sanayi Odası
Zekeriya GÜNEY Üye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Yılmaz BÜYÜKNALBANT Üye Kayseri Sanayiciler Derneği

Denetim Kurulu
Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Kurum
Abbas SORKULU Üye Kayseri Sanayiciler Derneği
Ali Ramazan ESEN Üye Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Bölge Müdürü
Recep YILDIZ İnşaat Mühendisi

İRTİBAT BİLGİLERİ


KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI

Kayseri - Adana karayolu 39 km (Taksan Yanı ) İNCESU / KAYSERİ
Tel: (0352) 698 65 90-91 Fax: (0352) 698 65 98
http://www.incesuosb.org.tr - info@incesuosb.org.tr 

KAYSO AGENDA
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız