MEKSA UY GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME

10 Mayıs 2019

 

Sayın Üyemiz,

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Meksa (MEKSA) Vakfı’ndanalınan yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Hazırlanan yeterlilikler Yönetim Kurulu'na sunularak yürürlüğe girmektedir. Yürürlükte olan ulusal yeterlilikler en geç (5) yılda bir yeniden değerlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde hazırlama usulüne göre güncellenmektedir. Böylelikle MYK ve MEKSA Vakfı tarafından hazırlanan taslak Motosiklet Bakım Onarımcısı Ulusal Yeterliliğin revizyonu görüşe sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) mesleğinin yeterliliğine ilişkin revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.

İlgili tarafların (Kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları vb.) görüş ve önerileri doğrultusunda taslak yeterliliğin kalite ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Vakıf temsil kabiliyetinin yüksek olduğu “Otomotiv” sektöründe hazırlanan taslak Ulusal Yeterlilik için görüşlerinizi, www.meksavoctest.orginternet adresinden ya da ekte yer alan “Görüş Değerlendirme Formunu” kullanarak 07.06.2019 tarihine kadar meksa@meksa.org.tr e-posta adresine iletmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Nihat MOLU
Genel Sekreter

 

09.05.2019

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

KAYSO AGENDA
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler