TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » SAĞLIK BEYANLARINA İLİŞKİN KILAVUZ TASLAKLARI GÖRÜŞLERİNİZE SUNULMUŞTUR

SAĞLIK BEYANLARINA İLİŞKİN KILAVUZ TASLAKLARI GÖRÜŞLERİNİZE SUNULMUŞTUR

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Gıdaların etiketlenmesinde ve reklamında kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin hususlar, 26/0112017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında, yeni bir sağlık beyanının kullanımına izin verilmesi veya Yönetmelikte halihazırda izin verilmiş olan sağlık beyanlarının kullanım koşullarında değişiklik yapılması taleplerini içeren başvuruların değerlendirilmesi sırasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabileceği belirtilmiştir. Yönetmelikte bahsedilen Bilimsel Komisyon, "Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kurularak çalışmalarına başlamış olan “Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar (GBBYG) Komisyonu”dur. Toplam 17 üyesi bulunan bu Komisyonda, beslenme ve diyetetik, gıda mühendisliği/gıda teknolojisi, kimya mühendisliği, tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, fizyoloji, halk sağlığı, gastroenteroloji, farmasötik toksikoloji ve biyokimya alanlarında çalışan bilim insanları yer almaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere, GBBYG Komisyonunun görev alanına giren konulardan biri de gıdalarda kullanılmak istenen sağlık beyanlarının Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği çerçevesinde bilimsel olarak doğrulanmasıdır. Sağlık beyanlarına ilişkin izin başvurularının bilimsel değerlendirme için hazırlanması ve sunulması konusunda gıda işletmecilerine yardımcı olmak ve aynı zamanda bu kapsamdaki bilimsel değerlendirmelerin sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilmesini temin etmek amacıyla, Komisyon tarafından çeşitli kılavuzlar hazırlanmaktadır. GBBYG Komisyonu tarafından, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)'nin yayımladığı ilgili kılavuzlar temel alınarak hazırlanan aşağıdaki iki kılavuz taslağı www.tarim.gov.tr/GKGM adresinde görüşe açılmıştır:

  • Sağlık. Beyanlarına İlişkin Başvuruların Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Bilimsel ve Teknik Kılavuz Taslağı (iki farklı başvuru dosyası formatı ile birlikte)
  • Sağlık Beyanlarına İlişkin Başvurular Hakkında Genel Bilimsel Kılavuz Taslağı


Bahse konu taslaklara ilişkin görüşlerinizin, taslak dokümanlarla birlikte web sayfasında yer alan görüş bildirme formuna işlenerek en geç 10 Temmuz 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda risk@tarim.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

18.06.2018


Tüm Duyurular