TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ÜYE BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİNİZ

ÜYE BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİNİZ

Sayın Üyemiz;
                                    
Üyelerimizin Odamızda mevcut bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, sizlere kaliteli hizmet verebilmek için önem arz etmektedir. Firmalarımızın faaliyetleri süresince firma statüsünde, yönetim kadrolarında, adres ve diğer iletişim bilgilerinde değişiklikler olabilmektedir. Değişen bilgilerin; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10. maddesi çerçevesinde belirtilen “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.” hükümleri çerçevesinde Odamıza zamanında bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde hizmetlerimizde aksaklık ihtimali söz konusu olmaktadır.

Odamız faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için istenilen evrakların en geç 18.05.2018 tarihine kadar havci@kayso.org.tr mail adresine veya elden Odamıza gönderilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,Nihat MOLU
Genel SekreterGüncelleme için ihtiyaç duyulan evraklar;

- Üye Bilgi Güncelleme Formu
(Lütfen “www.kayso.org.tr” web sitemizden de temin edebileceğiniz ekteki formu doldurunuz.)

- Firma son Hazirun Cetveli (Anonim Şirketler için)

- Firma en son sermaye/yetkili/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

- Firma en son ortak/yetkililere ait Kimlik fotokopileri

- Firma güncel İmza Sirküleri (Yetkilisi değişenler için)

- Firma en son SGK Bildirim Bordro fotokopisi ve Vergi Levhası fotokopi

Ek: Üye bilgi güncelleme formu için tıklayınız..

02.05.2018


Tüm Duyurular